×

Om oss

Visjon: Alle barn blir møtt med kjærlighet og opplever tilhørighet!

Vi ønsker å møte hverandre med verdiene: Ivaretagelse, undring, anerkjennelse og ansvarlighet.

Vi har en handlingsplan som skal sikre en god utvikling av det psykososiale miljøet.

2018-19 utarbeidet vi handlingsplaner m/årshjul på tilvenning/tilknytning, foreldresamarbeid, språk

2019-20 vil vi ha tema "Barn og seksualitet, kropp, kjønn, likeverd og likestilling" som også skal ende i en handlingsplan

Alle avdelingene våre har 2 pedagoger hver og vi har egen friluftsgruppen for 4-5 åringene, som de rulerer med å være i annen hver uke.

Vi har 3 avdelinger: 2 for 1-3 år (à 14 barn) og 1 for 4-5 år (25 barn). 

BRAVO-lek (språk og bevegelse) med 1-3 åringene daglig fra sept/okt-nov og jan-mai - og GREP OM BEGREPER for 4-5 åringene.

VARM LUNSJ 3 ganger i uken m/deltakelse av 4-5 åringene. Brødmat en dag i uken og variert 3-mat hver dag. Nistepakke kun onsdag på turdagen!