×

Om oss

Fra mai-2020: Vi er EQ-barnehage!


Visjon: Alle barn blir møtt med kjærlighet og opplever tilhørighet!

Vi ønsker å møte hverandre med verdiene: Ivaretagelse, undring, anerkjennelse og ansvarlighet.

Vi har en handlingsplan som skal sikre en god utvikling av det psykososiale miljøet.

Vi har stort fokus på å møte oss selv, barna, forledrene og hverandre på en ikke-dømmende måte.

2016 og fremdeles sender vi to og to på 1 årig EQ-utdanning ved EQ-institute på Skøyen
DL fullførte sin 3 årig Eq-terapiutdanning des-20.

2018-19 utarbeidet vi handlingsplaner m/årshjul på tilvenning/tilknytning, foreldresamarbeid, språk

2019-21 hadde tema "Barn og seksualitet, kropp, kjønn, likeverd og likestilling" som også skal ende i en handlingsplan

2021-2022 fortsetter vi med "barn og seksualitet" da koronapandemin satte en stopper for mye av det vi ønsket å gjøre. I år har vi også ekstra fokus på bærekraftig utvikling.

Alle avdelingene våre har 2 pedagoger hver og storbarnsavdelingen (Fiskedammen) har ekstra fokus på friluftsliv. Det betyr at de er ute mye og at de tre ganger i uka er på turer i nærmiljøet.

Vi har 3 avdelinger: 2 for 1-3 år (à 14 barn) og 1 for 4-5 år (31 barn). Da vi har så mange store barn i år, så har vi gjort om så vi har fire avdelinger. 5-åringene er på Fiskedammen og våre 4-åringer er på en avdeling som heter Skattekammeret.

BRAVO-lek (språk og bevegelse) med 1-3 åringene daglig fra sept/okt-nov og jan-mai - og GREP OM BEGREPER for 4-5 åringene.

VARM LUNSJ 3 ganger i uken. Brødmat en dag i uken og variert 3-mat hver dag. Nistepakke kun onsdag på turdagen!