×

Årsplan og vedtekter

På denne siden kan dere hente ned vår oppdaterte årsplan og vedtektene både til barnehagen og foretaket.

Vi har også lagt ut et dokument som beskriver arbeidet vi gjør i forhold til det psykososiale miljøet i barnehagen.