×

Historikk

Grindaberget barnehage startet opp som familiebarnehage i et hjem, okt-96 med 3 barn og 2 personale. 29.11.96 var bygget klart for å tas i bruk med 6 voksne og 18 barn. Fra 01.01.97 fyltes det opp til tre avdelinger og 10 voksne inkludert 3 avdelingsleder og en daglig leder.

Barnehagen er satt opp av "Barnebygg" og det var 4 entusiastiske foreldre som dannet et interim styre og samarbeidet nært med byggherren. Etter at interim styret gikk ut, har styret hatt hovedansvaret som arbeidsgiver og for økonomi og drift.

Styret har 4- 5 medlemmer: En leder, en nestleder, en økonomiansvarlig, en HMS-ansvarlig/sekretær. Daglig leder er alltid tilstede som sakfremlegger og informatør. Grindaberget barnehage har hatt en god tradisjon på å ha et aktivt og engasjert styre som støtter og samarbeider godt med leder og resten av personalgruppen.

De første månedene hadde vi en Småbarnsavdeling med 9 barn under 3 år og en åpen avdeling med aldersblandet gruppe og gruppe med barn over 3 år. Etter hvert fikk avdelingene navnene: Trollungene, Tyttebærtua og Fiskedammen.

18.03.97 var det stor åpningsfest med snorklipping, taler, foreldre, besteforeldre, representanter fra barnehagekontoret og kommunen samt Budstikka. De hadde artikkelen "Glade barn i ny barnehage" dagen derpå.

Videre organisering
Høsten-97 endret vi til en småbarnsavdeling og to "store" avdelinger. Denne organiseringen beholdt vi til høsten-00. Da startet vi opp med utvidede søskengrupper (0-5 år) på alle tre avdelingene. Den ideelle barnegruppa var 5 barn under 3 år og 13 barn over 3 år. Det hendte vi måtte avvike dette noe i forhold til hvordan ventelisten så ut. Da denne organiseringen ga flere små barn, hadde vi en ekstra pedagog som ivaretok de små, "Smurfene", med egen dagsrytme og oppfølging av 0-3 årsbarna.

Vi ønsket at alle barn og voksne skulle få glede av og benytte seg av hele husets muligheter og fra høsten-06 jobbet vi med "åpne dører", aldersinndelte grupper på en avdeling en hel dag m.m. Fra nov.07 var det ingen avdeling som hadde de samme tilbud av aktiviteter. Dvs at barna kunne velge aktivitet/sted/voksen/lekekamerater på tvers av avdeligen de gikk på.

I forbindelse med hovedopptaket for høsten 2009 med flere små enn vi har hatt tidligere, måtte vi igjen se på organiseringen i forhold til å ivareta både de minste og de største. Vi organiserte dermed de minste, Smurfene på Trollstua, 14 barn og 4 voksne (derav 2 førskolelærere), Ole Brumm, 14 barn på Tyttebærtua og Sabeltann, 11 barn og Fraglene, 12 barn på Fiskedammen. Hver 14 dag bytter de to sistnevnte gruppene på å være på Friluftsgruppa.

Fra august 2017 var det enda flere små så vi endret gruppene slik: Trollstua og Tyttebærtua har 14 barn hver fra 1-3 år og 4 voksne Fiskedammen har 25 barn som rullerer på inne- og Friluftsgruppe. Disse har 4-5 voksne.

Mai 2020: Vi verifiseres som EQ-barnehage!

Fra aug-2020: Hildegun Briså avslutter og blir pensjonist etter 24,5 år som daglig leder i Grindaberget barnehage.
                      Jenny Ôrlander går fra ped.lederstilling i 12 år her, til daglig leder stillingen fra 01.08.2020

Vi ser alltid på barnegruppa og behovene, så mai 2024 endret vi barnegruppene til at småbarna har 12 små barn i hver gruppe i alderene 1-2 år.
Vi ser at våre 3-åringer også trenger mer aktivitet, uteliv og fokus på lek, så vi har valgt at de er sammen med våre 4 åringer på Fiskedammen.
I år har vi 25 stykken 3-4 åringer, som er delt inn i to grupper - Sabeltann og Austronautene.
Vi har 12 stykken 5-åringer som barnehageåret 2024-2025 vil være en friluftsgruppe med fokus på mye utetid.