×

Barnefokus

Fra  Mai-2020 er vi EQ barnehage!                                                         

Frem til 7 årsalder har og er barn mye følelser! Vi ønsker å møte og anerkjenne alle følelser hos barna, slik at de kan bli kjent med, sette ord på og anerkjenne sine egne følelser og gjennom det bygge en god EQ: «Jeg og andre gjør så godt jeg/vi kan og er gode i kraft av den jeg/vi er. Alle følelser er akseptert og jeg lærer meg å håndtere dem». I vårt arbeid, tror vi at foreldremedvirkning og barns medvirkning griper inn i hverandre og at medvirkning handler mye om bevisstgjøring og hvordan vi tenker om og møter hverandre.

Fra høsten 2013 startet vi bevisst med "Fokusbarn", hvor vi rullerer vår oppmerksomhet, også på de barna vi ikke så lett har eller tar kontakt med.

Prosjektene våre (se Personalfokus) har handlet og handler mye om hvordan jeg som voksen blir bevisst og møter meg selv og min bagasje på en ikke-dømmende og anerkjennende måte, slik at jeg møter barnet på en anerkjennende og ikke-dømmende måte
Emosjonell intelligens (EQ)

  • Evnen til å oppfatte og forstå egne og andres følelser
  • Evnen til å sette navn på og skille mellom ulike følelser
  • Evnen til å håndtere sine og andres følelser

Hva særpreger mennesker med god EQ

  • Finner nye og kreative måter å takle utfordringer på, motivert til å se ting fra ulike synsvinkler, villig til å lære nye ting
  • Er bevisst sin styrker og svakheter og at det alltid er rom for forbedring, god selvfølelse
  • Veldig empatisk, ser muligheter og kan se de lyse sidene av en situasjon
  • Nysgjerrige på å se og lære om nye ting - og mennesker
  • Finner balanse mellom å være hardtarbeidende og ha det gøy
  • Vet at ingen er perfekte og gjør så godt de kan, stor vilje til å forbedre seg
  • Utvikler et ikke-dømmende menneskesyn

For mer om hva vi gjør i hverdagen vår, viser vi til MyKid- appen, årsplanen og årpslandelene til hver avdeling, handlingsplaner, vedtekter, strategiplan og hjemmesiden forøvrig.