×

Personalfokus

I løpet av årene har vi hatt over 70 ulike voksne i personalgruppa. Vi har en kjerne på 7-8 som har vært stabile i mange år. Det har vært jobbet mye for å utvikle gode ansatte, da vi mener det er avgjørende for kvaliteten på arbeidet vi utfører i forhold til hverandre, barna, foreldrene og øvrige brukergrupper.

Det krever en del å være bevisste, anerkjennende og tilgjengelige voksne. For å holde fokus, har vi siden okt 2002 brukt Arnt sæther (se happiator.no) som foredragsholder på personalmøter og planleggings-dager. Han har hatt "Et foredrag om glede" på tre foreldremøter i 2002, 2004, 2007, og andre treff i samarbeid med daglig leder. Han er refleksjonspartner til daglig leder, samt til personalet når de ønsker det. Barnehageåret 2004- 06 leide vi han inn tre dager i uka som "Gledesspreder" til prosjektet "Trygge voksne gir trygge barn". Hele personalgruppen fikk bl.a tilbud om ca.6-8 individuelle coachingtimer i løpet av barnehageåret.

I kjølvannet av dette arbeidet, utarbeidet vi noen verktøy: "Gode assistenter/ledere i Grindaberget barnehage", relasjonsskjema for personalet, "Hvordan få et godt eierstyret?", finne rød tråd og mening i arbeidet med årsplan, strategiplan og HMS-arbeid ++++. "Hvordan implementere visjon og verdier i det daglige arbeidet?",  

Prosjektene våre har handlet og handler mye om hvordan jeg som voksen blir bevisst og møter meg selv og min bagasje på en ikke-dømmende og anerkjennende måte, slik at jeg møter barnet på en anerkjennende og ikke-dømmende måte (se under "prosjekter" her)

Vi har nådd vårt mål om å ha minst 2 pedagoger (barnehagelærere) på hver avdeling. Vi har bl.a lagt til rette for deltidstudium, barnehagelærer, for 5 av våre pedagogiske medarbeidere.

2015-16 fullførte to av våre pedagogiske ledere veiledningsstudiet ved Høgskolen i Oslo. Disse har i etterkant hatt veiledning/refleksjonsgrupper med de pedagogiske medarbeiderne.

Fra høsten 2016 vedtok styret at vi skal gi tilbud om 1 års utdanning i  EQ-kompetanse ved EQ- institute i Oslo. 10 hele dager i løpet av barnehageåret.
2016- 17 var det daglig leder og to pedagoger som gjennomførte den
2017-18 var det en pedagog og en pedagogisk medarbeider som har gjennomført
2018-19 var det en fagarbeider og en pedagogisk leder som gjennomførte utdanningen
2019-20 var det to pedagogiske ledere som har gjennomført den
2020-21 er det en pedagogisk leder og en pedagogisk medarbeider som har takket ja til utdanningen

Avtroppende daglig leder og ny DL avslutter sin 3 års EQ-utdanning(2 dager og en kveld i måneden)i des-20.
Vi ser det som viktig at lederene har stor kompetanse på det emosjonelle for å kunne fastholde og videreføre kunnskap og væremåte.

 Hele personalgruppen samt foreldrene har fått foredragene «Barn og relasjoner» og «Barn og traumer», "Den undervurderte barndommen" og personalgruppen har i tillegg fått foredraget «God stemning». Alle fordragene er holdt av gode folk fra EQ insitute.
Det er viktig at de ansatte - og foreldre er bevisst og får hjelp til å møte seg selv og sin egen «bagasje» så de kan møte barnet på en ikke - dømmende og anerkjennende måte. På den måten kan barnet utvikle en god EQ.

Fra mai-20 er vi EQ barnahage!

Emosjonell intelligens (EQ)

  • Evnen til å oppfatte og forstå egne og andres følelser
  • Evnen til å sette navn på og skille mellom ulike følelser
  • Evnen til å håndtere sine og andres følelser

Hva særpreger mennesker med god EQ:

  • Finner nye og kreative måter å takle utfordringer på, motivert til å se ting fra ulike synsvinkler, villig til å lære nye ting
  • Er bevisst sin styrker og svakheter og at det alltid er rom for forbedring, god selvfølelse
  • Veldig empatisk, ser muligheter og kan se de lyse sidene av en situasjon
  • Nysgjerrige på å se og lære om nye ting - og mennesker
  • Finner balanse mellom å være hardtarbeidende og ha det gøy
  • Vet at ingen er perfekte og gjør så godt de kan, stor vilje til å forbedre seg - Utvikler et ikke-dømmende menneskesyn