×

Foreldrefokus

Fra mai-2020 er vi EQ barnehage!

For å styrke og skape en møteplass for foreldrene, har vi hatt foreldredialoger, foreldremøter med og uten ulike tema. Vi har gjennom dette ønsket at foreldrene skal ha det godt, gjennom å diskutere, reflektere og bevisstgjøre seg i forhold til temaer som de som foreldre synes er utfordrende eller vanskelig. Samtidig er det nyttig for oss i barnehagen å bli kjent med og å få vite hva foreldrene er opptatt av.

Barnehageåret 2009-2010 videreførte og fastholdt vi tidligere fokus og prosjekter gjennom prosjektet "Jeg kan være den ene". Vi fokuserte på foreldremedvirkning i lys av barns medvirkning. Dette er et samarbeidsprosjekt med Emilie Kinge, spes.ped, forfatter og foredragsholder og Arnt Sæther, vår refleksjonspartner i flere år.

Fra 2015-16 har vi gitt tilbud til foreldre om veiledning, og refleksjonsmøte tidlig i vårhalvåret med temaet Relasjoner til barn.
Vi har også arrangert kurs: "Glede"m/Arnt "Hvordan være gode foreldre uten å gjøre mer" m/Hildegun, "Barn og traumer" og "Den undervirderte barndommen"
m/EQ-institute
I 2019-20: "Barns seksualitet" m/Margrethe Aasland (17.09.19)

Hjemmeside
Hjemmeside fra sept-2009 (samarbeid med Idium). Vi endret leverandør av hjemmeside til MyKid, da vi tok i bruk kommunikasjonsappen MyKid for foreldrene fra august-2017.

Vi ønsker og trenger et tett, åpent og godt samarbeid med foreldrene.

Foreldresamarbeid

 • Informasjonspakke før oppstart i barnehagen
 • «Nye-foreldre»-møter i juni
 • Foreldredeltakelse i tilvenningen (1 uke)
 • Foreldreråd og foreldremøte i september (+ evt.kurs)
 • Foreldremøte for 5 åringene i januar: Overgang til skolen
 • Refleksjonskveld i januar: Barn og relasjoner, Barn og seksueltitet, aktuelle temaer
 • Foreldremøte/temakveld i mars – Aktuelle tema
 • Foreldresamtaler høst og vår
 • Foreldreveiledning i grupper eller enkeltvis ved behov
 • Kommunikasjon daglig i garderobe, MyKid, hjemmeside
 • Foreldrerepresentanter i styret og SU  Første møte 23 el 24 sept
 • Foreldre i dugnads- og festkomitè  Høstdugnaden ons 09.10 kl.17-21

Hva foreldrene kan forvente av oss

 • Vi hilser og tar i mot både dere og barnet deres på en hyggelig måte på morgenen
 • Vi kobler oss på ved mottakelse og av ved avskjed
 • Vi lytter interessert til dere. (P.s Selv om vi lytter er det ikke alltid vi kan ordne alt!)
 • Vi møter barnet deres som det unike mennesket det er i forhold til behov og utvikling
 • Vi er engasjerte i barnet deres og dere som er rundt det
 • Vi holder oss oppdatert faglig og bevisste følelsesmessig
 • Vi ønsker å være i en god utvikling i forhold til oss selv, barnet deres, yrket vårt og samfunnet rundt oss
 • Felles skjema og mal for foreldresamtaler sendes ut i forkant av samtalene

Våre forventninger til foreldrene

 • At dere hilser på barn og voksne når dere kommer og sier ha det bra når dere går
 • At dere kobler der av ved levering og på ved henting
 • At dere sier tydelig fra til både barnet og en av personalet når dere går
 • At dere gir beskjed dersom barnet ikke kommer, eller kommer sent i barnehagen, innen kl.9.30 (9 for friluftsgruppa)
 • At dere informerer hvis det har skjedd ting som kan gi reaksjoner hos barnet (dårlig/god start på dagen, dødsfall, sykdom, skilsmisse m.m.)
 • At dere holder orden på barnets garderobeplass og til en hver tid har tøy som barnet trenger i forhold til gjeldende årstid
 • At hjemmesiden, MyKid, oppslag og annen info leses og gis
 • At dere skriver dere på og følger opp foreldresamtaler og andre avtaler/verv
 • At dere engasjerer dere og gir tilbakemeldinger på en god måte både når dere er fornøyd og ikke fornøyd
 • At dere har mobilen avslått og ikke bruker den i barnehagen
 • At dere ikke bruker snus eller kommer ruset i barnehagen
 • At dere følger opp trafikk-reglene våre