×

Trollstua (1-3 år)

Trollstua

16 barn, fra 1-3 år.
4 ansatte: to pedagogiske ledere og to pedagogiske medarbeidere(en med fagutdanning).

FOKUS
Vårt fokus i hovedsak er å skape trygghet, tilknytning og gode relasjoner mellom voksen - barn, og barn – barn. Dette gjør vi gjennom en lengre tilvenning som går over 4-5 dager, hvor vi leker, viser omsorg og nærhet. Vi ønsker at alle barna skal føle at de blir sett, hørt og ivaretatt. Vi har mye fokus på omsorg, tidlig innsats, relasjoner, fellesskap og vi jobber for at alle barna skal bli trygge.

FAGOMRÅDE
Hvert år har vi et dypdykk i et fagområde ut i fra rammeplanen. I et Lotusskjema viser vi hvordan vi jobber med alle fagområdene gjennom hele året.

SPRÅK
Vi har fokus på gode samtaler med barna, hvor vi setter ord på det vi gjør, ser, tenker og føler. Vi har også BRAVO-leken.

FYSISK AKTIVITET
Onsdag er turdagen vår. Da går vi tur her i nærområdet. Vi oppdager ting langs veien, og vi har fokus på felles opplevelser. Vi bruker uteområdet vårt til å utfordre den kroppslige leken, hvor vi hopper, krabber, kryper og løper. Vi bruker også andre deler av uteområdet i barnehagen for å variere opplevelser og lek ute. I Bravo-leken øver vi på å krabbe, åle, snurre og henge. Dette stimulerer hjerne særlig i forhold til språk.

ANNET FOKUS

  • Plan for å sikre et godt psykososialt miljø

  • Årsplanen 2021-2022

  • Årshjulet 2021-2022, som er et arbeidsdokument for å fastholde årsplanen med handlingsplaner (tilvenning/tilknytning, foreldresamarbeid, psykososialt, språk)

  • Fagområde 2021-2022: Barns seksualitet (kropp, kjønn, likestilling, likeverdkropp, bevegelse, mat og helse) og bærkraftig utvikling. Dette vil vi ta utgangspunkt i på turer, samlinger,
                                   formingsaktiviteter og i samtaler.