×

Fiskedammen (4-5 år)

FiskedammenFISKEDAMMEN
31 barn, 4-5 år 
6 ansatte: to er pedagogiske ledere og fire er pedagogiske medarbeidere(to med fagutdanning). Barna er delt
inn i to grupper- Fraggler (5-åringer) og Sabeltenner (4-åringer)
Vi har et friluftsfokus som gjør at vi er ute mye. Vi går på tur tre dager hver uka og er ellers ute i barnehagen. 

FOKUS
Vårt mål er at alle barn skal føle seg sett, inkludert og ha gode lekeopplevelser og lære seg gode lekekoder. Vi legger derfor til rette for mye rollelek på avdelingen og har fokus på å være tilstede i leken. Vi ønsker at barna skal lære seg å ta med andre inn i lek og leke flere sammen. Hvordan kan jeg være en god venn? Hvordan kan jeg inkludere andre?

MESTRING
Vi legger mye fokus på hverdagslige rutiner, at barna skal få øve seg på å få til ting og oppleve mestringsglede. Det de ikke får til i dag får de kanskje til i morgen. Til hjelp her bruker vi «Grønne og røde tanker»

For oss voksne er det viktig med anerkjennende kommunikasjon med fokus på hva barna får til. Vi anerkjenner og synliggjør den adferden vi ønsker oss mer av, da vi ser at den adferden vi fokuserer på, får vi mer av. Uansett om det er positiv eller «negativ» adferd.

FØLELSER – EQ
4-5 års alderen er en periode med mye følelser. Vi er derfor opptatt av å møte barna der de er i sine følelser og anerkjenne følelsene, undrer oss og gjetter oss inn de gangene barna ikke klarer å sette ord på hva de føler eller på hva som har skjedd.
Adferd er et språk som forteller oss noe, så vi prøver å se bak adferden til barnet. Barn har det vanskelig, de er ikke vanskelige.

FRILUFTSLIV
På friluftsgruppa har vi fokus på naturglede og det å kjenne mestring og undring i å ferdes i skog og mark. Målet er ikke å gå lengst og være ute fra morgen til kveld, men at barna har gode opplevelser og har det gøy. Vi går på tur tirsdager og torsdager og er ellers ute i barnehagen de dagene det ikke er tur. Vi går til Gapahuken som er stamplassen vår i skogen og andre tursteder i nærområdet. Vi tilpasser turer etter vær og årstid og barnas dagsform. Ute på tur lærer vi oss om planter og dyr, vær og vind, hvordan vi kler oss og hva vi kan gjøre i skogen til de ulike årstidene. Vi lager varmmat, bruker primus og tenner opp bål.
Vi har en grillhytte som vi bruker aktivt til måltider når vi er i barnehagen.

FAGOMRÅDE og ANNET FOKUS 2021-2022

 • Plan for å sikre et godt psykososialt miljø

 • Årsplanen 2021-2022

 • Årshjulet 2021-2022, som er et arbeidsdokument for å fastholde årsplanen med handlingsplaner

 • Fagområde 2021-2022: Barns seksualitet (kropp, kjønn, likestilling, likeverd) og bærekraftig utvikling. Dette vil vi ta utgangspunkt i på turer, samlinger, formingsaktiviteter og i samtaler

  KOST
  Vi serverer varm mat tre ganger i uka og da er barna med på å dekke på bordene. 
  Barna bytter også på å være med på å lage brødlunsj og tremat

 • FYSISK AKTIVITET
  Hver onsdag går alle på tur i nærområdet. Vi har også turer med buss og t-bane. Vi har skilek en til to ganger i uken på Sukkertoppen når forholdene legger til rette for det og går på skøyter hver uke når det er is på skøytebanen rett over veien.

  På fredager er innegruppa i skolens gymsal og har aktiviteter der.

  SPRÅK
  Vi har fokus på gode samtaler med barna og setter ord på hva vi gjør, tenker og føler. Vi har også ”Grep om begreper” med de eldste som handler om begrepsforståelse og utvidelsen av begreper. Vi har utarbeidet en handlingsplan for språk.

  FRAGGLEKLUBB
  Spesielle aktiviteter for 5 åringene: Forberede overgang til skole, eksperimentere, undre seg, utforske, en gang i uken fra oktober